*** "ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ***    
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
>> แจ้งนักศึกษาวิชาทหารขาดการฝึกและถูกตัดคะแนนความประพฤติ
>> ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
>> ส่งสำเนาหนังสือราชการ
>> แจ้งนักศึกษาวิชาทหารขาดการฝึกและถุกตัดคะแนนความประพฤติ
>> ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประจำปี 2559
>> ขอเชิญชวนให้ใช้บริการกรุงไทยพร้อมเพย์
>> โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
>> แจ้งแผนออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนปีการศึกษา 2559
>> แจ้งนักศึกษาวิชาทหารขาดการฝึกและถูกตัดคะแนนความประพฤติ
>> การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ประจำปี 2559

สื่อการเรียนการสอนของครู