*** "รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ี 1 มัธยมศึกษาปีที่ี 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สนใจติดต่อ 045-254669 ไม่เว้นวันหยุดราชการ" ***    
 
 
 
ข่าว
VDO โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล